Pożegnanie śp. Profesora Krzysztofa Kostro

18 czerwca 2018 r. ze smutkiem, a jednocześnie z chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie pożegnaliśmy śp. prof. dr hab. Krzysztofa Kostro, Profesora Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, byłego Prorektora ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wybitnego specjalistę z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, oddanego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

 

Pożegnanie, które miało miejsce w Innowacyjnym Centrum Patologii  i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30,  odbyło się z  inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka i jest nawiązaniem do dawnej tradycji naszego Uniwersytetu.

O Profesorze przypomnieli nam Ci, którzy znali Go najlepiej. W imieniu Wydziału sylwetkę Profesora przedstawił prof. dr hab. Andrzej Wernicki, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Prodziekan dr hab. Iwona Puzio odczytała dwa listy kondolencyjne skierowanych do Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

 

Wspomnienie w imieniu najbliższych współpracowników Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych wygłosił, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk. Swoimi wspomnieniami o Profesorze podzielili się również prof. dr hab. Piotr Silmanowicz oraz  lek. wet. Tomasz Górski – Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 

 

 

Profesora Krzysztofa Kostro pożegnał w imieniu Senatu, całej społeczności akademickiej oraz własnym JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Pan Profesor był Ambasadorem Kultury, Przyjacielem Chóru Akademickiego i Zespołu Pieśni i Tańca Jawor.

Stąd też z inicjatywy studentów Mszę św. pogrzebową uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem pani Martyny Krasnodębskiej.  

 

 
 
 
(fot. Maciej Niedziółka)