Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zeyada Arifa Ahmeda

 TDz. 531/os/2018                                                             Lublin, dnia 06.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  19 czerwca 2018 r. o godz. 10.30
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr inż. Zeyada Arifa Ahmeda
na temat: “The Effect of Wheat Tempering on Milling Performance
 and Flour Quality” („Wpływ obróbki wstępnej ziarna pszenicy na przebieg
 procesu przemiału i jakość mąki”)
 
promotor:
dr hab. inż. Rafał Nadulski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
1. dr hab. inż. Adam Ekielski – SGGW w Warszawie
2. dr hab. inż. Jolanta Królczyk –Politechnika Opolska
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk