Zaproszenie na X Konferencję Adeptów Fizjologii

W imieniu organizatorów zapraszamy do rejestracji na  X Konferencję Adeptów Fizjologii "Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki", która odbędzie się w Lublinie w dniach 13–14 września 2018 r.

 

Celem tego cyklicznie organizowanego spotkania jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów, młodych pracowników nauki oraz ich opiekunów. Uczestnikami konferencji mogą być studenci kierunków biologicznych i medycznych oraz pracownicy jednostek nauk podstawowych i klinicznych, których przedmiotem zainteresowań są badania funkcji i dysfunkcji organizmu ludzi i zwierząt.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w Lublinie, mieście inspiracji o ponad 700-letniej wielokulturowej historii, bogatych tradycjach naukowych i prężnym środowisku akademickim. Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, JM Rektorów czterech lubelskich uniwersytetów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Program konferencji obejmuje zarówno zróżnicowane tematycznie sesje naukowe, prowadzone przez znakomitych ekspertów w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych, jak i praktyczne warsztaty, skierowane przede wszystkim do studentów i młodych pracowników nauki.

 

 

Więcej informacji: www.adepci-fizjologii.pl