Uroczystość nadania imienia Prof. dr hab. Władysława Zalewskiego sali 122 w gmachu Collegium Zootechnicum

Dnia 14 czerwca 2018 roku w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności (budynek Collegium Zootechnicum) odbyła się uroczystość nadania sali numer 122 imienia prof. dr hab. Władysława Zalewskiego. Licznie zgromadzonych gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, który przedstawił sylwetkę Patrona sali.

 

 

Wspomnieniami o Profesorze podzielili się jego wychowankowie prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog. Gościem honorowym była córka Profesora Marta Korona-Zalewska, która podziękowała za upamiętnienie Ojca poprzez nadanie jego imienia sali dydaktycznej. Uroczystość miała miesjce dokładnie w 10-tą rocznicę śmierci Profesora.

 

 

  

zdjęcia: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

 

 

 

_________________________________________

 

Krótki życiorys Patrona sali

 

 

Prof. dr hab. Władysław Zalewski ukończył Wydział Rolny UMCS w 1951 r. Pracę naukową rozpoczął w 1952 r. w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydziału Rolnego UMCS. Stopień dr. nauk rolniczo-leśnych uzyskał w roku 1960 na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. Habilitował się w roku 1965 na Wydziale Zootechnicznym WSR w Poznaniu. W 1974 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. profesora zwyczajnego. W roku 1966 objął kierownictwo Zakładu Hodowli Bydła i funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę ( w 1995 r.).

Działalność naukowa Profesora koncentrowała się wokół problemów hodowli miejscowych ras świń i bydła. Główny jej cel stanowiły jednak badania nad poprawą użytkowości mięsnej krajowych populacji bydła i doskonaleniem bydła czarno-białego w kierunku mlecznym. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (1986-1992), Prodziekana (1969-1972) i Dziekana Wydziału Zootechnicznego (1972-1973). W latach 1973-1981 był Prorektorem ds. Nauki i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie. Przewodniczył Komisji Hodowli Bydła Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Za działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony m.in. godnością honorowego członka Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Akademickiego Związku Sportowego. W 2003 r. uzyskał godność Doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej w Lublinie.