Zmarł Profesor Krzysztof Kostro

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 12 czerwca 2018 r.
zmarł w wieku 67 lat
Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Profesor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 14.00

w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczęnników Majdanka w Lublinie

Pożegnanie Ś.P. Pana Profesora będzie miało miejsce w dniu pogrzebu o godz. 11.00 
w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30

 

Rektor i Senat

oraz

 Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kostro urodził się dnia 4 października 1951 r. w Kostrach-Noskach na Białostocczyźnie.
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Był profesorem zwyczajnym: Katedry Epizootiologii i Klinik Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Dorobek naukowy prof. dr hab. Krzysztofa Kostro obejmuje 211 prac naukowo-badawczych, 218 prac referatowych i 75 doniesień na krajowe i międzynarodowe kongresy naukowe oraz autorstwo i współautorstwo 26 podręczników akademickich. Zrealizował  18 projektów badawczych.  Promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich oraz recenzent wielu prac na stopień doktora i doktora habilitowanego oraz na tytuł profesora.

Ponadto recenzenzpował wiele prac publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek kolegium redakcyjnego 4 czasopism naukowych oraz członkiem 4 kadencji Rady Naukowej PIW. Inicjator współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi oraz uczestnik szkoleń służby weterynaryjnej.

W latach 2018-2012 pełnił funkcję prorektoa ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych UP w Lublinie oraz członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego przy Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Został wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora za działalność naukową i dydaktyczną oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej, Naukową Nagrodą Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. Należał również do Prezydium Regionalnego Wiejskiego Centrum Integracji z Unią Europejską – panelu ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia, współpracującego z władzami województwa lubelskiego przy ocenie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów złożonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.