Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestnikiem „XVII Dnia Węglina”

9 czerwca 2018 r. przedstawiciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dr inż. Beaty Żuraw uczestniczyli w „XVII Dniu Węglina”.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny”, we współpracy z Radą Dzielnicy Węglin Północny, Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”, Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego-Filia nr 34 oraz Szkołą Podstawową im. Bolesława Chrobrego. W otwarciu uczestniczył Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, członkowie Rady Miasta oraz organizatorzy wydarzenia.

 

Studenci kierunku architektura krajobrazu promowali zakładanie kwietnych łąk na terenach zieleni miejskiej oraz przeprowadzili warsztaty edukacyjne na temat owadów zapylających, a młodzież licealna mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni.

 

Podczas warsztatów dzieci wykonały domki dla murarki ogrodowej, a do ich budowy została wykorzystana trzcina pozyskana z pobliskiej malowniczej doliny Konopniczanki.

 

 

 


 

Tekst i zdjęcia dr inż. Beata Żuraw, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu