Uczniowie I LO im. St. Staszica w Lublinie z wizytą na UP w Lublinie

8 czerwca 2018 r. w laboratoriach Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyła się druga edycja warsztatów pt.: ”Rozdział i identyfikacja aminokwasów metodą chromatografii bibułowej” przeprowadzona przez dr hab. Dariusza Kowalczyka oraz dr Annę Jakubczyk.

 

 

W zajęciach wzięło udział 30 uczniów II klasy I LO im. St. Staszica w Lublinie. Uczestnicy poznali teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania chromatografii – techniki powszechnie używanej do rozdziału i identyfikacji poszczególnych składników mieszanin jednorodnych. Na podstawie otrzymanych chromatogramów, drugoklasiści trafnie określili skład badanych próbek. Na koniec spotkania  uczniowie otrzymali broszury  promujące ofertę edukacyjną uczelni oraz gadżety opatrzone logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Odczynniki do analiz przygotowała mgr Natalia Welter.

 

 

 

Tekst i zdjęcia dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk

 

 

Podziękowania