Nagrody i wyróżnienia na V Forum Młodych Przyrodników

Podczas V Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo, Żywność, Zdrowie – dnia 26.05.2018 r. w Lublinie – studenci z Sekcji Biologii Środowiskowej należącej do Koła Naukowego Ochrony Środowiska działającym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki zaprezentowali prace, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Opiekunem Naukowym Sekcji jest dr hab. Aneta Strachecka, zaś Opiekunem Merytorycznym Sekcji jest dr Milena Bajda.

III miejsce za wygłoszenie referatu pt.: „Przegląd i charakterystyka popularnych miodów pod kątem rodzaju nektaru/spadzi uzyskiwanego z pożytków pszczelich” zdobyli  Patrycja Skowronek, Adam Staniszewski i Bartłomiej Iwański

Wyróżnienie za wygłoszenie referatu pt.: „Metalo-β-laktamazy – nowe zagrożenie w leczeniu klinicznym” zdobyli Bartłomiej Iwański, Adam Staniszewski i Patrycja Skowronek

 

I miejsce za prezentację posteru pt.: „Efekty oddziaływania L-proliny na rozwielitki (Daphnia magna)” zdobyły Magdalena Kulińska, Monika Wałęka i Aleksandra Szabelak

Wyróżnienie za prezentację posteru pt.: „Antybiotykooporność – skąd się wzięła i jak działa?” zdobyli Bartłomiej Iwański, Adam Staniszewski i Patrycja Skowronek

 

Studentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 

 relacja zdjęciowa: