mgr Ali Hulail Noaema

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ali Hulail Noaema

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„The effectiveness of foliar fertilization of several cultivars of potato (Solansum Tuberosum L.)” under conditions of the South-Eastern Poland"