Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”