Komunikat dotyczący przedłużenia wypłaty stypendiów

Informuję, że JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyraził zgodę na przedłużenie okresu wypłaty stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego dla doktorantów oraz osób niepełnosprawnych o 1 miesiąc tj. do lipca 2018.

 

mgr Aleksandra Łoś

Przewodnicząca Rady Doktorantów