Zaproszenie na wykład “Jak Polacy cywilizowali Syberię…”