Dr hab. Wojciech Łopuszyński o terapii metronomicznej w leczeniu chorób nowotworowych u zwierząt

Jest nam miło poinformować, że na łamach miesięcznika "Magazyn Weterynaryjny" ukazał się artykuł zespołu naukowców na temat możliwości leczenia zmian nowotworowych u zwierząt.
Autorzy artykułu, w tym dr hab. Wojciech Łopuszyński z Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wskazują, że terapia metronomiczna w walce z nowotworami może być alternatywą dla innych metod lub ich uzupełnieniem.

Treści artykułu jest dostępna także na stronie internetowej (dostęp odpłatny):
https://magwet.pl/mw/30409,terapia-metronomiczna-nowa-mozliwosc-leczenia-zwierzat-z-choroba-nowotworowa