Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie z kategorią A

 

 

Miło nam poinformować, że Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwoławszy się od wcześniejszej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oceny parametrycznej, otrzymał kategorię A.

Wydział Agrobioinżynierii złożył 18 grudnia 2017 r. wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  dotyczącej oceny parametrycznej. Po ponownym sprawdzeniu osiągnięć  zaliczonych  do  Kryterium  I  (osiągnięcia  naukowe  i  twórcze)  i  Kryterium  III (praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej), odrzucone wcześniej osiągnięcia zostały uwzględnione. W związku z tym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na  mocy decyzji nr  ODW-752/KAT/2018 z  dnia 23 maja 2018 roku przyznał Wydziałowi Agrobioinżynierii kategorię A. Tym samym UP w Lublinie posiada dwa Wydziały o najwyższej kategorii A – posiada ją również Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

[ list dziekana Agrobioinżynierii,  prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka ]
 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Pracownikom Wydziału!