mgr Zahrai Abd Alhammza Abbass

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Zahrai Abd Alhammza Abbass

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Larval toxocarosis – selected aspects of epidemiology and analysis of the immune response in mice" / "Toksokaroza larwalna – wybrane aspekty epidemiologii oraz analiza przebiegu odpowiedzi immunologicznej u myszy"