Dr hab. Bartosz Sołowiej uczestnikiem szkolenia w Chinach

W dnich 28.03-16.04.2018 r.  dr hab. inż. Bartosz Sołowiej (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji), uczestniczył w 3-tygodniowym szkoleniu w Chinach pt. 2018 China-Poland Training Course on Food Safety and Import-Export Inspection Technology.

 

 

Szkolenie odbywało się w trzech miastach: Pekinie, Szanghaju, Hang Zhou i wzięło w nim udział 19 osób z całej Polski, z czego większość stanowiła kadra zarządzająca zakładów przetwórstwa spożywczego. Tematyka szkolenia dotyczyła głównie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności oraz importu-eksportu pomiędzy Chinami a Polską: Chinese Food Quality and Safety; Introduction of Export Food Safety Management System; Tracing System for Food Safety Research Implementation; Application of Transgenic Technology in Food Industry; Risk Monitoring System for Food Safety; Pesticides Toxicology and Residues in Food; Dairy Products; The Contamination Persistent Organic Pollutants and Food Safety in China; Food Microbiology; Food Safety Supervision in Food Production and Processing.

 

 

Szkolenie było sponsorowane przez The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, natomiast za organizację odpowiadał China National Research Institute of Food and Fermentation Industries. Z kolei po stronie polskiej organizacją szkolenia zajęła się Polsko-Chińska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni.
 

Poza wykładami zorganizowanymi przez stronę chińską, uczestnicy szkolenia mieli możliwość wizytacji kilkunastu zakładów produkujących żywność, m.in. Dragon Seal Winery, White Rabbit, Sanyuan Dairy, Totole Food, Sineroad, Yihai Kerry, Wahaha Group, Weichuan, zlokalizowanych w Pekinie, Szanghaju i Hang Zhou.

 

 


 

Podczas Ceremonii Otwarcia dr hab. Bartosz Sołowiej, jako przedstawiciel polskiej grupy, został poproszony o wygłoszenie przemowy nt. bezpieczeństwa żywności oraz współpracy Polsko-Chińskiej, a także podczas szkolenia przedstawił prezentację na temat Polski, Lublina oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dodatkowo, podczas pobytu nawiązał on kontakty z przedstawicielami chińskich uniwersytetów, jak również przeprowadził rozmowy dotyczące możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych, aplikowania o projekty badawcze, wymiany kadry naukowej oraz studentów.

 

 

fot. B. Sołowiej