Konkursy na wymianę bilateralną naukowców organizowane przez NAWĘ

 

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. 

 

Projekty można składać na wymiany naukowe z: Czechami, Francją, Niemcami, Austrią, Słowacją.

Maksymalna kwota dofinasowania wyjazdu dla naszych naukowców wynosi 20 000 PLN.

Terminy składania wniosków, w zależności do kraju z którym planowana jest wymiana, to: 29.06.2018 lub 2.07.2018.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463