Projekt studentów z architektury krajobrazu zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego

Studenci Koła Naukowego Architektury Krajobrazu pod opieką mgr inż. arch. kraj. Kamili Rojek w dniu 26 maja 2018 r. uczestniczyli wspólnie z Prezydentem Miasta Lublin dr Krzysztofem Żukiem w uroczystym otwarciu dwóch projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym” oraz „Zacisze rekreacyjno-edukacyjne” na osiedlu Lipniak.
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został zaproszony na to wydarzenie z uwagi na fakt, że w opracowaniu projektu „Zacisze rekreacyjno-edukacyjne” brały udział studentki naszego Uniwersytetu z kierunku architektura krajobrazu. Justyna Lipicka opracowała koncepcję projektową, a inwentaryzację terenu dokonała Dorota Kowalska, wspomagana przez studentów z kierunku leśnictwo. Koncepcja studentki koordynowana przez dr inż. Beatę Żuraw została złożona do Urzędu Miasta, jak również przedstawiona na festynie osiedlowym "Dzień Węglina" oraz zamieszczona w gazecie osiedlowej Go!Węglin 4/2015(14). Projekt Uniwersytetu znalazł uznanie wśród mieszkańców i zwyciężył w głosowaniu.

 


 

 

Odbył się także piknik, podczas którego zaprezentowano mieszkańcom koncepcję projektową ścieżki rekreacyjnej obejmującej całe osiedle, opracowaną w 2017 roku przez Katarzynę Mirosław w pracy dyplomowej pt. „Idea zrównoważonego rozwoju w planowaniu zagospodarowania wąwozów Lublina na przykładzie projektu ścieżki rekreacyjnej na osiedlu Lipniak w dzielnicy Węglin Północny”. Praca ta została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Lublin w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta.
 

 

                                                                                            Tekst, zdjęcia – dr inż. Beata Żuraw

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!