Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej odebrał czek na 6,5 mln zł

 

23 maja 2018 r. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej odebrał z rąk senatora Andrzeja Stanisławka i posła Sylwestra Tułajewa czek wystawiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

                                                  zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Biura Senatora Andrzeja Stanisławka

 

 

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie:

– uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią,

– zwiększenia efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy.

 

W projekcie będzie realizowanych 6 modułów:

moduł programów kształcenia

moduł podnoszenia kompetencji

moduł programów stażowych

moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier

moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

moduł działań restrukturyzacyjnych.

 

Szczegółowe informacje o planowanych realizacjach w ramach poszczególnych modułów znajdują się na podstronie naszych aktualności pod adresem https://www.up.lublin.pl/glowna/?page=12&form=default&rid=13574

 

 

 

O tym ważnym wydarzeniu wspomniał JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk na posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2018 r.

 

                                                                              zdjęcie Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej