Dr hab. Urszula Pankiewicz oraz dr hab. Michał Świeca profesorami nadzwyczajnymi UP w Lublinie

Dnia 24 maja 2018 r. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk na posiedzeniu Senatu wręczył dr hab. Urszuli Pankiewicz oraz dr hab. Michałowi Świecy dokumenty zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

                                                                Zdjęcia: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej