Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego 2018

23 maja 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się uroczyste wręczenie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.  Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stypendia odebrało 38. studentów.

 

W uroczystości uczestniczyła prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Halina Buczkowska oraz dr hab. Marek Babicz, prof. UP – opiekun sekcji Hodowli i biotechnologii świń z Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt.

 

 

W trakcie uroczystości wyróżnionych zostało 218 studentów szkół wyższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się osiągnięciami w następujących rodzajach działalności: praca w kole naukowym, działalność popularnonaukowa, praca naukowo-badawcza, studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, studia międzyobszarowe, publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych, patenty i wzory użytkowe złożone w Urzędzie Patentowym RP, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie.

 

Wysokość stypendium wynosi 300 zł brutto miesięcznie i jest przyznane na okres 8 miesięcy, tj. od stycznia do sierpnia 2018 r. Uczelnie, z których pochodzi najwięcej stypendystów, to:  UMCS – 65,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 58 oraz UP w Lublinie – 38.

Z naszego uniwersytetu najwięcej stypendystów uczy się na Wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej – 16. oraz Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – 14.

 

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego z UP w Lublinie:
Marcin Bany, Patrycja Choma, Jakub Czerwiński, Kamil Drabik, Michał Dworniczak, Magdalena Dyrka, Sandra Gładysz, Agata Jaśkowiec, Anna Kabacińska, Damian Kapusta, Paulina Kopeć, Ada Krawęcka, Dagmara Kuca, Anton Kucharenko, Patrycja Kurlej, Jarosław Lisowski, Kamila Łakomska, Marta Margiel, Oliwia Mgłosiek, Karolina Misztal, Paweł Muzyka, Paweł Niejadlik, Sylwia Paluch, Sylwia Paprocka,  Paulina Pilaszkiewicz, Patrycja Podstawka, Katarzyna Pomykacz, Hubert Rydzewski, Katarzyna Sadowska, Michał Serafin, Patrycja Skowronek, Karolina Tymoszuk, Zuzanna Uljanowska, Sylwester Walczak, Wioletta Zańko, Jan Zdulski, Katarzyna Żondełek, Szymon Żyła.

Serdecznie gratulujemy!
 

fot. Maciej Niedziółka