Wykład popularno-naukowy: Spitsbergen jako arktyczny poligon naukowy i destynacja turystyczna

 

Sekrety natury

  

 

Kto? 
dr inż. Beata Żuraw oraz inż. Anna Pękała

(Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

 

Co?

SPITSBERGEN JAKO ARKTYCZNY POLIGON NAUKOWY I DESTYNACJA TURYSTYCZNA

 

Kiedy?

 25 maja 2018 r. (piątek), godz. 13.30

 

Gdzie?

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 15, sala 418

 

Jest to górzysta wyspa, porozcinana fiordami, w połowie pokryta przez lodowce. Tereny niezlodowacone, z wieczną zmarzliną, zajmuje w większości tundra mszysto-porostowo-kwiatowa – „pastwisko” reniferów. Na zboczach górskich i urwiskach skalnych gnieżdżą się liczne gatunki ptaków. Spitsbergen, dzięki unikalnej przyrodzie, stanowi doskonały poligon dla interdyscyplinarnych badań naukowych, prowadzonych nie tylko przez Norwegów. W polskich badaniach wiodącą rolę odgrywa całoroczna Polska Stacja Polarna PAN w Hornsundzie. W sezonie letnim działa kilka stacji uniwersyteckich, w tym stacja lubelskiego UMCS, w której kilkakrotnie gościli pracownicy naszej uczelni.
Zasoby przyrody i świadectwa kultury materialnej, rozmieszczone w egzotycznej scenerii przyciągają licznych turystów. Na Spitsbergen zawijają liczne jachty, statki wycieczkowe oraz przylatują samolotem turyści indywidualni.