Konkurs TANGO 3 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs TANGO 3 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Konkurs ma na celu wsparcie projektów zakładających wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot, który realizuje lub zakończył  ( nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.) projekt w konkursach NCN na badania podstawowe ( z wyłączeniem konkursu MINIATURA).


Do konkursu TANGO 3 można zgłaszać wnioski które obejmują:

1)      Zadanie koncepcyjne (K) – czyli: stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, uzyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo- rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na wdrażane rozwiązanie,  opracowanie strategii zabezpieczenia praw do ochrony własności intelektualnej badań i jej realizacja;

2)      Zadanie badawcze (B+R) – czyli : badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu projektu może wynieść do 200 000 złotych. Zostanie dofinansowane 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu TANGO 3 to 40 mln zł.

Nabór do konkursu TANGO 3 prowadzony będzie w sposób ciągły , od 14 czerwca 2018 do 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:

 

·         Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00) – pula 20 mln zł;

·         Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) – pula 20 mln zł .

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463