Wizyta gości z Tangaza University w Kenii

W dniu 18 maja 2018 r . JM Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk przyjął gości z Tangaza University College The Catholic University of Eastern  Africa w Kenii. Wizytę złożył Wicerektor Rev. Prof. Stephen Mbugua Ngari i Radosław Malinowski założyciel HAART Kenya, organizacji niosącej pomoc ofiarom handlu ludźmi.

W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. Halina Buczkowska oraz Kierownik Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Iwona Pachcińska.  

Celem wizyty była wymiana informacji na temat prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej w obydwu Uczelniach. Rektorzy wyrazili gotowość do podjęcia współpracy w zakresie kształcenia i pomocy w przygotowaniu przyszłej kadry naukowej dla projektu powołania nowego Wydziału Rolniczego przy Tangaza University.