Grant z Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. inż. Katarzyny Ognik

 
 
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14.
 
 
Jednym z laureatów rozstrzygniętych konkursów została dr hab. inż. Katarzyna Ognik, która, w ramach konkursu OPUS 14 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach  i Biogospodarki, w konsorcjum z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) pod kierownictwem prof. dr hab. Jan Jankowskiego będzie realizowała projekt:


„Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”. 
 
Kwota środków dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wynosi 474 518,00 zł. W tym roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15,  z terminem składania wniosków do 15 czerwca.
 
OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 
Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych konkursach zamieszczanych na stronie Centrum Nauki Uniwersytetu. Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki.
 
Laureatce serdecznie gratulujemy!