Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przypomina o obowiązku zrealizowania praktyk zawodowych w semestrze letnim.

 

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uprzejmie przypomina wszystkim studentom, którzy mają obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 o konieczności zgłoszenia miejsca praktyki,  dostarczenia podpisanego Porozumienia  i odebrania dzienniczka praktyk do dnia 31 maja 2018 r. Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego znajduje się na ul. Głębokiej 31, pok. 115 C i E.Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

http://www.up.lublin.pl/ksztalcenie