Efektywne metody nawożenia – naukowcy z Uniwersysteu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka – portal agropolska.pl

Portal agropolska.pl informuje o poszukiwaniu najlepszej metody nawożenia roztworem saletrzano-mocznikowym RSM. Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka. Za prace terenowe odpowiedzialni byli dr inż. Milan Koszel oraz dr hab. inż. Sławomir Kocira. Doświadczenia przeprowadzone były na pszenicy jarej  w 2016 roku. Do rozlewania nawozu wykorzystano opryskiwacz z 36-metrową lancą, na której zostały zamontowane trzy rodzaje rozpylaczy oraz węże rozlewowe. Sześć z analizowanych poletek opryskano rozpylaczami siedmiootworowymi, po cztery poletka rozpylaczami sześciootworowymi pionowymi oraz dyszami wachlarzowymi. Kolejne sześć poletek testowych opryskano wężami rozlewowymi – informuje dr inż. Milan Koszel, dodając że badania przeprowadzono na urządzeniu Omega G w ramach infrastruktury laboratoryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Okazało się, że nie ma większych różnic w plonach pszenicy jarej, obniży się więc bariera dostępu do RSM a efektywność uprawy pszenicy wzrośnie. Autorzy projekty podkreślają jednak, że badania wymagają wielokrotnych potwórzeń, aby ostatecznie sfromułować wnioski.

 

więcej informacji w artykule: www.agropolska.pl/technika-rolnicza/opryskiwacze-polowe/trzy-metody-aplikacji-rsm,97.html