Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

W piątek 21 stycznia b.r. o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w ścianę budynku Centrum Innowacyjno Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

Galeria zdjęć

Zgromadzonych gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski, po czym budowę poświęcił arcybiskup Józef Życiński. Wmurowania kamienia węgielnego dokonali: Rektor i prorektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, marszałek województwa Krzysztof Hetman, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Wiesław Piekarski, kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego dr Henryk Bichta i pozostali pracownicy administracji biorący udział w przygotowaniu budowy, która jest kolejną inwestycją realizowaną w ostatnich dwunastu latach dla naszej Uczelni.

W 1998 roku w czasie swojej pierwszej kadencji rektorskiej JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski podjął decyzję o budowie AGRO II stanowiącego pierwszą część kompleksu powiększonego w następnym etapie o Centrum Kongresowe. Równocześnie przygotowano do realizacji projekt Hali Technologii Żywności dla potrzeb przyszłego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Inwestycję tę zrealizowano w czasie, gdy Akademią Rolniczą kierował Rektor prof. dr hab. Zdzisław Targoński, który wykorzystując środki finansowe funduszy europejskich doprowadził do wybudowania Centrum Sportu i Rekreacji, vivarium dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz wyposażenia Centralnego Laboratorium Aparaturowego zlokalizowanego w Parku Naukowo–Technologicznym.

W drugiej połowie ubiegłego roku rozpoczęto realizację dwóch inwestycji. Poza Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym przy ul. Głębokiej, gdzie właśnie został wmurowany kamień węgielny, zaawansowana jest także budowa biblioteki jako trzeciej części kompleksu budynków przy ul. Akademickiej 15. W niedługim czasie również tutaj nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego.