Godziny rektorskie w dniu 17 maja

K O M U N I K A T

W związku z nadchodzącymi uroczystościami związanymi
ze Świętem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
w dniu 17 maja br. ogłaszam:

 od godziny 10.00 – 15.00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych

REKTOR
/-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK