Ogłoszenie o naborze na stanowisko administracyjne w Biurze Rektora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko administracyjne  w Biurze Rektora

 
 
Główne obowiązki na stanowisku:

·         sporządzanie projektów dokumentów i pism o charakterze prawnym;

·         monitorowanie zmian w przepisach prawnych;

·         przygotowywanie korespondencji wychodzącej i analiza korespondencji przychodzącej;

·         koordynowanie obiegu dokumentów i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Wymagania:
  • ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub administracja;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
  • znajomość zasad techniki prawodawczej;
  • dobra znajomość pakietu MS Office, mile widziana znajomość obsługi programu Lex;
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość realizacji zadań;
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem;
  • wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty:

·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);

·         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

          (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

·         inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,   20-950 Lublin lub składać   w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261)

z dopiskiem „oferta – pracownik administracyjny w Biurze Rektora” do dnia 18 maja 2018 r.