Dostęp testowy do kolekcji Science Education

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 07.05.2018  – 07.06.2018 uruchomiony został testowy dostęp do kolekcji Science Education obejmującej filmy z zakresu biologii, chemii, fizyki, medycyny, ochrony środowiska, psychologii. Science Education to baza video 8 modułów przeznaczona do pracy ze studentami podczas zajęć.

Zapraszamy do korzystania