„Współpraca międzysektorowa w interdyscyplinarnych sieciach badawczych, czyli jak zdobyć środki na umiędzynarodowienie badań w ramach programu COST?”-spotkanie informacyjne

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny pt.:

„Współpraca międzysektorowa w interdyscyplinarnych sieciach badawczych, czyli jak zdobyć środki na umiędzynarodowienie badań w ramach programu COST?”

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (COST) to inicjatywa mająca na celu koordynowanie przedsięwzięć badawczych i jednocześnie wspólne opracowywanie nowych koncepcji we wszystkich dziedzinach nauki i technologii poprzez tworzenie sieci badawczych.

Ponadto, program COST ma za zadanie wspierać integrację naukowców i przedstawicieli sektora pozaakademickiego poprzez finansowanie współpracy międzynarodowej (spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach etc.)

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania programu COST, warunkami aplikowania i przystępowania do działań a także innymi możliwościami jakie oferuje ta inicjatywa.

Termin spotkania: 15 maja 2018 r. (wtorek), w godz. 9:00-12:30,

Miejsce spotkania: ECOTECH COMPLEX UMCS Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA".

Proszę rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia. Zgłoszenia przyjmowane do 14 maja 2018 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

 p. Sylwia Nowak, e-mail: , tel.: 81 744 50 61 w.118

 p. Michał Marszałowicz, e-mail: , tel.: 81 744 50 61 w.118