Reprezentacja Uniwersytetu na uroczystościach 3 maja w Lublinie

3 maja 2018 r. reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lublinie.

 

Prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki wraz z przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie: Eweliną Story oraz Adamem Stępniakiem złożyli w imieniu całej społeczności akademickiej kwiaty pod pomnikiem  Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim.