Dr hab. inż. Sławomir Juściński – Laureatem Lubelskiego Nobla

Na antenie TVP Lublin w Programie LOGIN:NAUKA, ukazał się wywiad z dr hab. inż. Sławomirem Juścińskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nagrodzonym Lubelską Nagrodą Naukową im. Profesora Edmunda Prosta w dniu 4 stycznia 2018 r. Przyznana ona została za książkę "Logistyka transportu ładunków nienormatywnych". Zagadnienie nie było dotąd poruszane w rozprawach naukowych, traktuje o prawnych i technicznych możliwościach przewozu przez polskie drogi ciężkich ładunków. Laureat Lubelskiego Nobla zaznaczył, że "Logistyka jako część współczesnych systemów zarządzania w gospodarce jest obiektem moich zainteresowań od blisko 30 lat" – temu tematowi poświęcił także rozprawy doktorską i habilitacyjną. Podkreślił, że obecnie świat nie istnieje bez nowoczesnego transportu, a przewóz ładunków – o wielkich gabarytach (maszyny budowlane, rolnicze, elementy instalacji wiatrowych, urządzenia przemysłowe i linie technologiczne) jest wyzwaniem logistycznym i musi spełniać normy bezpieczeństwa na drodze. W przypadku transportu kolejowego istnieje możliwość większego tonażu, ograniczenia narzuca jednak infrastruktura kolejowa. Transport lotniczy stosowany jest na skalę globlaną, przeszkodami są jednak ciężar i rozmiary ładowni samolotu. Znacznie większe możliwości przewozu istnieją w transporcie śródlądowym i morskim, który musi być jednak uzupełniany często o transport lądowy.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

materiał filmowy od 00:05:39: lublin.tvp.pl/37038944/1-maja-2018