Tradycyjne Noworoczne Spotkanie społeczności Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

W Centrum Kongresowym odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne.

[ galeria ]

Uroczystość rozpoczął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski, który powitał zebranych. Następnie Zespół Pieśni i Tańca “Jawor” zaprezentował w krótkim programie swoje możliwości od tradycyjnych tańców ludowych, przez tańce miejskiego folkloru pierwszej połowy XX wieku po XIX-wieczne tańce salonowe.

Następnie goście obejrzeli kronikę filmową Uczelni zrealizowaną przez zespół Zakładu Technologii Kształcenia. Fakty przedstawione w kronice uzupełnił w swoim wystąpieniu Jego Magnificencja Rektor, zapewniając o dobrej kondycji Uczelni pomyślnie rozwijającej swoje możliwości.

Na zakończenie uczestnicy spotkania składali sobie życzenia noworoczne przy tradycyjnej lampce wina.

L.Sz.