Dostęp testowy do serwisu Notoria Online oraz EquityRt

 

Zapraszamy do testowania serwisów Notoria Online oraz serwisu EquityRt.

1. NOTORIA ONLINE jest serwisem zawierający zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. zawiera m.in.:

    Spółki notowane na GPW, NC i Catalyst
    Fundusze sprzedawane na rynku polskim (FIO, SFIO, FIZ) i rynkach zagranicznych (FIO, SFIO)
    Obligacje (notowane na rynku Catalyst i BondSpot)
 

Strona logowania:
https://serwis.notoria.pl/news

 

Dane do logowania:

Email:
Hasło: B8Z510bM5m1MIUm

2. EquityRt jest serwisem zawierającym dane dla ponad 123 Giełd Światowych wraz z estymatami i rekomendacjami z Factset, czy też newsami Thomson Reuters.

Strona logowania:
https://www.equityrt.com/webstation

 

Dane do logowania:

E-mail:
Hasło: mp73h582
 

Dostęp testowy możliwy jest na jedynie na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po uprzednim zalgowaniu z wykorzystaniem powyższych danych do logowania.

 

Dostęp potrwa do 25 maja 2018 roku.

Wszelkie uwagi na temat przydatności tych serwisów prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej:
tel. 81 445-62-27,