Staże zagraniczne dla doktorantów. Nabór do 7 maja 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stażu zagranicznego kierowanego do studentów studiów doktoranckich. 

Więcej informacji w linku [tutaj], w ulotce [PDF] oraz na stronie: Biura Karier UP w Lublinie