Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Education and Career & Education Abroad” w Kijowie

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Education and Career & Education Abroad” w „Ukraińskim Domie” w Kijowie (Ukraina). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował pracownik Działu Organizacji Studiów, koordynator ds. cudzoziemców, mgr Kinga Tarchynska.

 

 

W ciągu trzech intensywnych dni targów, które były skierowane do młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce, na stoisku „Study in Lublin” były prezentowane materiały o polskim szkolnictwie wyższym, szczególnie oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która została przygotowana w języku ukraińskim. Wszyscy uczestnicy odwiedzający stoisko informacyjne, otrzymywali bezpłatne materiały na temat studiowania w Polsce, ofertę edukacyjną UP w Lublinie, a także gadżety promocyjne.

 

 

W ramach projektu „Study in Lublin” została zaprezentowana konkurencyjność Lublina oraz korzyści płynące ze studiowania w naszym mieście, udzielano informacji na temat kosztów studiów, możliwości stypendialnych, programu Erasmus+ i in. Podczas licznych spotkań z kandydatami na studia i ich rodzicami została zaprezentowana oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przekazano również szczegółowe informacje na temat: 

– procesu rekrutacji, 

– nowych kierunków studiów: biokosmetologia, medycyna roślin, aktywność fizyczna i turystyka kwalifikowana, a także ogrodnictwo w języku rosyjskim, 

– możliwości uzyskania stypendiów socjalnych i naukowych, 

– zasada przyznawania miejsca oraz kosztów związanych w zakwaterowaniem w domach studenckich

– działalności w  organizacjach studenckich takich jak: Akademicki Związek Sportowy, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Kołach naukowych, Zespole pieśni i tańca „Jawor”, Chórze Akademickim

 

 

Już od kilku lat dominującą grupę cudzoziemców na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy. Zainteresowanie studiami w Polsce wzrasta z roku na rok. Obecnie ok. 35000 młodych Ukraińców studiuje w Polsce. Kandydaci zainteresowani są studiami na polskich uczelniach, a także wysokim poziomem wykładowców, nowymi kierunkami, które oferuje UP w Lublinie, chcą zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę oraz dyplom europejski.