Konkursy na najlepszą pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z ekonomii o Nagrodę Prezesa NBP

Szanowni Państwo,

Narodowy Bank Polski ogłasza dwa konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Celem jest zainteresowanie studentów i środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów.

Honorowy Patronat nad konkursami sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

 

 

 

 Prace wraz z formularzami należy nadsyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres:

     Narodowy Bank Polski
    Departament Edukacji i Wydawnictw
    ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

 

z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską

                                 Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną
 

 

szczegółowe informacje na stronie NBP: www.nbp.pl/home.aspx (praca magisterska)

www.nbp.pl/home.aspx (praca doktorska i habilitacyjna)