Integracja studentów zagranicznych – dyskusja panelowa z udziałem Prorektora Prof. Zbigniewa Grądzkiego w ramach międzynarodowej konferencji

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się międzynarodowa konferencja „Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia 2.0”. Była to jedyna taka konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale również w skali ogólnopolskiej. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Lublin.
 

 

Program konferencji:

Supporting international students integration through the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) programmes.

International students and their expedience. Video "Show me your Lublin".

Teaching and research in the multinational classroom: impact on the student, the faculty, the university, and society.

How education can reduce prejudice in the 21st Century.

Xenophobic and racist rhetoric on international students. (panel discussion)

Supporting and integrating international students into the academic community. Good practices. (panel discussion)

The economic and social impacts of international students. (panel discussion)

 

Workshops:

How to make a successful campaign raising awareness on benefits that students bring for the city?

Activities related to cultural adaptation and integration in the city and at universities.

Teaching and working in culturally diverse environments.
 

 

 

Wśród uczestników byli zaproszeni goście z zagranicy (Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii, Ukrainy) oraz z Polski (z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Krakowa, Warszawy, Białegostoku i Lublina). W jednym z paneli dyskusyjnych wziął udział prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

 

                                                            zdjęcia: Paweł Michalski, Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej