Relacja z V Konferencji Doktorantów – 17.04.2018

 Dnia 17 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych: „Środowisko – Zwierzę – Produkt” oraz V Konferencja Doktorantów.

 

 

W skład Komitetu Organizacyjnego V Konferencji Doktorantów wchodzili Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów mgr Aleksandra Łoś oraz pozostali Członkowie Rady (mgr inż. Jacek Jachuła, mgr inż. Klaudia Gustaw, mgr inż. Małgorzata Grela, mgr inż. Joanna Gmitrowicz, mgr inż. Marcin Natoniewski), a także przedstawiciele Samorządu Doktorantów (mgr inż. Magdalena Michalak, mgr Michał Schulz, mgr Aleksandra Szabelak).
Konferencję otworzyli prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. Witold Chabuz. Słowo wstępne wygłosili Pani Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów mgr Aleksandra Łoś, które życzyły prelegentom powodzenia i owocnej dyskusji.

 

 

Tegoroczne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i doktorantów, czego efektem było liczne uczestnictwo przedstawicieli różnych ośrodków naukowych m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestnicy Konferencji, pod okiem Komitetu Naukowego mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w języku polskim i angielskim podczas sesji referatowej oraz posterowej. 

 

 

 

 

Wystąpienia prelegentów w sesji doktorantów koncentrowały się wokół zagadnień związanych z Biogospodarką oraz Biologią i Naukami o Zwierzętach. Po długich naradach Komitet Naukowy w składzie: dr hab. Mariusz Florek, prof. nadzw., dr hab. Aneta Strachecka, dr hab. Ewa Król, prof. nadzw., dr hab. Łukasz Adaszek, prof. nadzw., dr hab. inż. Leszek Rydzak oraz dr Kornel Kasperek, przyznał pierwsze miejsce w sesji referatowej mgr inż. Agnieszce Tomczyk-Warunek, która zaprezentowała referat dotyczący wpływu suplementacji HMB maciory w czasie ciąży na rozwój układu szkieletowego u prosiąt w wieku 35 dni. Wyróżnienie w tej samej sesji przyznano mgr inż. Paulinie Kęsce, a specjalną nagrodę Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego otrzymała mgr inż. Katarzyna Abramowicz. W sesji posterowej zwyciężyła mgr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska, która przedstawiła pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki dietetyczne nerek pozyskanych z tuczników rasy pbz żywionych paszą z dodatkiem ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn)”, a wyróżnienie otrzymał mgr inż. Mateusz Ossowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Łoś, Magdalena Michalak