Dostęp testowy do kolekcji filmów Academic Video Online i The Docuseek2 Complete Collection

 

Zapraszamy do testowania baz Academic Video Online oraz The Docuseek2 Complete Collection wydawnictwa Alexander Street.

Baza Academic Video Online zawiera kolekcję filmów edukacyjnych przeznaczonych dla pracowników naukowych, wykładowców, studentów i wszystkich zainteresowanych. Treści zawarte w kolekcjach zostały dobrane przez specjalistów z danych dziedzin. Dzięki temu mogą wspierać program nauczania na uczelniach wyższych oraz prowadzone projekty badawcze. Ponad to platforma zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie klipów z fragmentów filmów, a wszystkie filmy zawierają transkrypty mówionego tekstu.
Kolekcja obejmuje filmy z następujących dziedzin tematycznych: sztuka i projektowanie, nauki o zdrowiu, historia, literatura i językoznawstwo, muzyka i sztuka, pomoc i terapia psychologiczna, nauki przyrodnicze i ścisłe, nauki społeczne.

Test bazy będzie trwać do 31 maja 2018 r.

Dostęp do kolekcji
Więcej informacji

The Docuseek2 Complete Collection to bogaty wybór filmów dokumentalnych pochodzacych od wiodących producentów i dystrybutorów filmowych, w tym Bullfrog Films, Icarus Films, BBC, National Film Board Kanady, CBC, Telewizji Zaufanie dla Środowiska, MediaStorm, Terra Nova Films, KimStim i Scorpion TV oraz innych niezależnych filmowców z całego świata. Tematyka kolekcji obejmuje ochronę środowiska, nauki ścisłe, socjologię, antropologię, badania globalne i terenowe, historię, politologię, kryminalny wymiar sprawiedliwości, zdrowie, psychologię, sztukę i wiele innych

Test bazy będzie trwać do 22 maja 2018 r.

Dostęp do kolekcji
Więcej informacji