Nadanie godności profesora honorowego oraz wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbyła się uroczystość nadania godności Profesora Honorowego, prof. Stanisławowi Cebuli z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 
 
W roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończeniu studiów odebrało 68 absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: ogrodnictwo – 25, architektura krajobrazu – 23, zielarstwo i terapie roślinne – 20.
 
Podczas uroczystości Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska wręczyła dyplom wyróżniającego się Absolwenta oraz Honorową Odznakę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie inż. Wojciechowi Sokołowskiemu, absolwentowi kierunku ogrodnictwo.
 
Pani Prorektor wręczyła również nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów:
Inż. arch. kraj. Anna Maria Skarżycka (kier. architektura kraj.)
Inż. Wojciech Sokołowski
Inż. Agnieszka Walasek (kier. zielarstwo i terapie roślinne)
 
Absolwenci poszczególnych kierunków studiów zostali wyróżnieni dyplomami za wyróżniającą się pracę dyplomową: 
Kierunek – ogrodnictwo:
1.inż.  Przemysław Marcin Majkut
temat pracy: „Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.) w taśmie pokarmowej pszczoły miodnej” praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Bożeny Denisow w Katedrze Botaniki
 
2.inż. Hubert Rydzewski 
temat pracy: „Wybrani przedstawiciele gatunków z rodziny bobowate (Fabaceae) jako wsparcie zapylaczy w ogrodach naturalistycznych”  praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Bożeny Denisow w Katedrze Botaniki
 
3.inż. Wojciech Sokołowski
temat pracy: „Projekt ochrony derenia (Cornus sp.) w terenie zurbanizowanym” praca wykonana pod kierunkiem dr Marka Kopackiego w Katedrze Ochrony Roślin
 
Kierunek – architektura krajobrazu:
1.inż. arch. kraj. Anna Skarżycka
temat pracy: „Wiejski styl ogrodu, jako przykład działań na rzecz zachowania tradycyjnego krajobrazu wiejskiego – koncepcja projektowa” praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Lipińskiej w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobraz
 
 
Dyplomy dla studentów za wyróżniającą pracę w Kołach Naukowych zostały wręczone przez opiekunów SKN. Dr hab. Katarzyna Dzida – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników, wręczyła dyplomy absolwentom, którzy w trakcie studiów aktywnie rozwijali swoje zainteresowania:
Inż. Karolina Tymoszuk (ogrodnictwo)
Inż. Hubert Rydzewski (ogr.)
Inż. Martyna Janoszczyk (ogr.)
Inż. Emilia Chojecka (ogr.)
Inż. Konrad Kobziński (AK)
 
Dr hab. Bożena Denisow, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biologów, wręczyła dyplomy absolwentom, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem uczestniczyli w działali w SKNB:
Inż. Karolina Tymoszuk (ogr.)
Inż. Hubert Rydzewski (ogr.)
 
 
 
 
 
 
[fot. Maciej Niedziółka]