Odbiór zaświadczeń z przeszkolenia wojskowego studentów – Projekt “Legia Akademicka”

Informujemy, że ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE ZALICZENIE CZĘŚCI TEORETYCZNEJ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH PROJEKTU PILOTAŻOWEGO EDUKACJI WOJSKOWEJ STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”, można odbierać w  budynku „Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej” przy ul. Głębokiej 28, w pokoju 357.

 

Osoba odpowiedzialna za wydawanie zaświadczeń:

Mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

Tel. 572-330-780, lub 81 531-96-40