Warsztaty „Rozdział i identyfikacja aminokwasów metodą chromatografii bibułowej”

20 kwietnia 2018 r. w laboratoriach Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyły się warsztaty „Rozdział i identyfikacja aminokwasów metodą chromatografii bibułowej” przeprowadzone przez dr hab. Dariusza Kowalczyka oraz dr Monikę Karaś. W zajęciach wzięli udział uczniowie I klasy I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Uczestnicy poznali teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania chromatografii – techniki powszechnie używanej do rozdziału i identyfikacji poszczególnych składników mieszanin jednorodnych.

Na podstawie obliczonych wartości Rf-współczynnika retencji oraz barwy plamek identyfikowanych substancji uczniowie mieli za zadanie określić skład badanych próbek. Wskazania uczniów były trafne.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali broszury z ofertą edukacyjną naszej uczelni oraz gadżety opatrzone logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

Odczynniki do oznaczeń przygotowały: mgr Natalia Welter, mgr inż. Joanna Cichocka.

 

 

 

                                                                                                 Zdjęcia: Joanna Cichocka