Prawidłowe nawożenie ziemniaka – prof. dr hab. Czesław Szewczuk – czasopismo “Agro Serwis”

Na łamach czasopisma "Agro Serwis" ukazał się artykuł autorstwa prof. dr hab. Czesława Szewczuka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dotyczący prawidłowej uprawy ziemniaka. Ważną sprawą jest ustalenie właściwej dawki nawozów naturalnych jak np. obornik, w stosunku do dawki nawozów mineralnych oraz odpowiednie pH gleby.
W walce z patogenami pomocne jest dostarczenie tej roślinie mikroelementów. Przy stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów należy sprawdzić, czy składniki można ze sobą łączyć.     
 

więcej szczegółów w artykule: