Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą w I LO w Zamościu

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2018 r. uczestniczyli w spotkaniu z maturzystami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu. Był to wyjazd promujący studia na naszym Uniwersytecie oraz okazja do przedstawienia wykładów popularyzujacych wiedzę, zorganizowany przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.
 

 

Przybyłej na spotkanie młodzieży maturalnej została przedstawiona prezentacja o Uczelni, którą poprowadził dr inż. Paweł Michalski, a ofertę studiów przedstawili wydziałowi zaprezentanci:

  • dr hab. Mirosława Chwil z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  • dr inż. Justyna Libera z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii,
  • dr hab. Leszek Rydzak z Wydziału Inżynierii Produkcji.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2018/2019 oferuje studia na 34 kierunkach pierwszego stopnia i jeden na jednolitych magisterskich. W tej ofercie Uczelni są trzy nowe kierunki:

  • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana,
  • Biokosmetologia,
  • Medycyna roślin.

Na zakończenie pierwszej części został przeprowadzony konkurs, a nagrodzeni maturzyści zastali obdarowani drobnymi, uczelnianymi upominkami.

 

W drugiej części spotkania odbyły się trzy wykłady tematyczne:
„Mikrobiom człowieka oraz mikroflora wokół nas” zaprezentowany przez mgr inż. Mateusza Ossowskiego, studenta studiów doktoranckich z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

„Rośliny ogrodowe – piękne i trujące” zaprezentowany przez dr hab. Mirosławę Chwil z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

„Dietetyczne ciekawostki” zaprezentowany przez dr inż. Justynę Liberę z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

 

fot. J. Libera, P. Michalski