Spotkanie opłatkowe wspólnoty akademickiej

 

W środę, 15 grudnia w Centrum Kongresowym UP odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

[ galeria ]

Gospodarzami spotkania byli prof. dr hab. Marian Wesołowski, rektor UP w Lublinie oraz ks. prałat Stanisław Sieczka, duszpasterz akademicki, zaś gościem specjalnym był ks. biskup Artur Miziński.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu Chóru UP przeplatanym fragmentami widowiska bożonarodzeniowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. Gdy przebrzmiały kolędy, głos zabrał JM Rektor z informacją na temat aktualnych wydarzeń w uczelni. Są to m.in. trwające dwie duże inwestycje, budowa nowych gmachów, oraz proces informatyzacji uczelni. Fragmenty Biblii o narodzeniu Jezusa w Betlejem odczytał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Edward Pałys. Następnie ks. biskup Artur Miziński dokonał aktu poświęcenia opłatków, którymi zebrani pracownicy i studenci UP podzielili się, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia.

Wszyscy zebrani odśpiewali też wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

KS