Godziny rektorskie w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja

 

DO-/0137/2/2018

KOMINIKAT

OGŁASZAM GODZINY REKTORSKIE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH WSZYSTKICH KIERUNKÓW

I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH – KIER. WETERYNARIA)

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W DNIACH:

30 KWIETNIA 2018 r.

02 MAJA 2018 r.

04 MAJA 2018 r

 

 

REKTOR

/-/ PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK