Uroczyste wręczenie dyplomów w Zamościu

W sobotę 11 grudnia w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na kierunku rolnictwo oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

[ galeria ]

Gości powitał dziekan wydziału, prof. dr hab. Adam Kaczor. Przypomniał zebranym, wśród których byli przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści oraz wielu pracowników UP w Lublinie, że to już 28 taka uroczystość. Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu obchodzi w tym roku 30–lecie swego istnienia. Dotychczas wydział doczekał się 2233 absolwentów. W tym roku przybyło 256. Najlepszym 14 absolwentom dyplomy wręczył JM Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski.

Dyplomy wraz z nagrodami otrzymało następnie z rąk prorektora ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego w sumie kilkudziesięciu wyróżniających się absolwentów, a wśród nich Edyta Stojko, która ukończyła studia ze średnią 4,9. Otrzymała kilka różnych nagród. Ponadto kilkadziesiąt osób otrzymało dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

Na uroczystości absolwenci oraz goście mogli wysłuchać wykładu pt.”Zastosowanie biotechnologii w hodowli roślin”. Wykład wygłosił dr hab. Roman Prażak z Katedry Biologii Roślin, Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na zakończenie uroczystości z koncertem kolęd wystąpił Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

KS